Napisz, czego szukasz i baw się dobrze. Kliknij Enter i uzyskaj wyniki.

Polityka Prywatności

Wiemy, że dla klienta dane osobowe oraz to, w jaki sposób są używane, ma duże znaczenie i chcemy, aby klient miał zaufanie do firmy GALLO w kwestii zbierania i przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności pomoże klientowi zrozumieć, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy i jakie działania wobec nich podejmujemy.

Poświęć chwilę, aby poznać nasze praktyki dotyczące prywatności, a jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by niniejsze Zasady zostały opisane w możliwie najprostszy sposób, ale jeśli klient nie jest zaznajomiony z takimi terminami, jak plik cookie, adres IP i przeglądarka, powinien skontaktować się z firmą GALLO w celu uzyskania dalszych wyjaśnień lub szczegółowych informacji.

1. Kto zbiera dane osobowe klienta i kto jest podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie?

Za wszelkie dane zbierane lub przetwarzane przez firmę GALLO odpowiada spółka GALLO WORLDWIDE, LDA. z zarejestrowaną siedzibą w Largo Monterroio Mascarenhas no. 1, Campolide, 1070-184 Lisboa, numer podmiotu prawnego 508966442.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez firmę GALLO w związku z oferowanymi przez naszą firmę usługami i produktami.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy również zawartości marketingowej firmy GALLO, m.in. ofert, materiałów reklamowych dotyczących produktów i usług, które firma GALLO (lub usługodawca występujący w imieniu firmy GALLO) przesyła klientowi przez witryny internetowe, platformy i aplikacje stron trzecich w oparciu o informacje dotyczące korzystania z witryny przez klienta. Zwykle te witryny internetowe stron trzecich mają swoje własne Polityki prywatności i Warunki użytkowania. Zachęcamy do ich przeczytania przed użyciem tych witryn internetowych.

2. Jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób?

Dane osobowe to wszelkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować określoną osobę w sposób pośredni lub bezpośredni. Ta definicja obejmuje dane osobowe zbierane w trybie offline przez nasze Centra zaangażowania konsumentów, kampanie w ramach marketingu bezpośredniego, loterie i konkursy oraz w Internecie przez nasze witryny internetowe, aplikacje i strony oznaczone marką produktu na platformach i aplikacjach stron trzecich, których używa się i do których uzyskuje się dostęp przez platformy stron trzecich.

Klient nie ma obowiązku przekazania firmie GALLO danych osobowych, o które prosimy, ale jeśli zdecyduje się tego nie robić, możemy nie mieć możliwości dostarczenia klientowi naszych produktów i usług ani odpowiedzenia na jego pytania.

Firma GALLO może zbierać dane osobowe udostępnione nam bezpośrednio przez klienta, dane osobowe zbierane przez nas automatycznie oraz dane osobowe, które firma GALLO zbiera w inny sposób.

Dane osobowe są nam udostępniane bezpośrednio, gdy zbieramy informacje na temat korzystania z naszych usług i produktów przez klienta, np. dotyczące rodzaju zawartości, którą klient wyświetla i z którą wchodzi w interakcję lub częstości i czasu trwania jego działań. Zbieramy również dane osobowe, które są przekazywane przez klienta podczas wypełniania ankiety. W związku z powyższym możemy poprosić o dane osobowe klienta, np. jego imię i nazwisko, płeć, datę urodzenia, adres, adres e-mail lub numer telefonu.

Firma GALLO zbiera niektóre rodzaje danych osobowych w sposób automatyczny, za każdym razem gdy klient wchodzi z nami w interakcję w trybie online. Korzystamy na przykład z plików cookie i technologii śledzących (aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Zasady dotyczące plików cookie), aby uzyskać dane osobowe, gdy przeglądarka sieci Web klienta uzyskuje dostęp do naszych witryn internetowych lub reklam oraz innej zawartości udostępnianej przez firmę GALLO lub w jej imieniu w innych witrynach internetowych. Dane osobowe są również zbierane, gdy klient dokonuje wyszukiwania, bierze udział w konkursie lub wypełnia kwestionariusz bądź nawiązuje kontakt z naszymi zespołami ds. obsługi klienta. Rodzaje danych osobowych, które zbieramy to m.in. adres IP, identyfikator urządzenia, dane lokalizacji, informacje dotyczące komputera i połączenia, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje dodatków przeglądarki oraz system operacyjny. W trakcie przeglądania przez klienta witryn internetowych firmy GALLO możemy również używać narzędzi do mierzenia i zbierania informacji o sesji, dotyczących m.in. czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, czasu trwania odwiedzin na niektórych stronach, informacji dotyczących interakcji ze stroną oraz metod używanych w celu przeglądania z danej strony.

Możemy również zbierać informacje techniczne, które ułatwiają nam identyfikację urządzenia pod kątem zapobiegania oszustwom oraz w celach diagnostycznych.

Istnieją również dane osobowe zbierane z innych źródeł, np. za pośrednictwem zaufanych spółek ze stronami trzecimi oraz jeśli obsługujemy konta firmy GALLO na platformach stron trzecich. Na przykład, jeśli klient używa funkcji „Polub” w serwisie Facebook lub +1 w serwisie Google+. Ponadto otrzymujemy informacje na temat interakcji klienta oraz innych odwiedzających z naszymi materiałami reklamowymi, co pozwala nam ocenić, czy nasze materiały reklamowe są istotne i skuteczne. Zbieramy również informacje na temat klienta oraz jego działań od stron trzecich, jeśli oferujemy usługi lub produkty wspólnie ze stronami trzecimi, lub od dostawców zajmujących się wzbogacaniem danych będących stronami trzecimi, które mogą pomóc firmie GALLO lepiej zrozumieć przechowywane przez nią dane osobowe.

Niektóre kategorie danych osobowych, które informują o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, członkostwie w związkach zawodowych, dane genetyczne i dane biometryczne, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację osoby. dane na temat stanu zdrowia lub orientacji seksualnej są kwalifikowane jako „specjalna kategoria danych osobowych” i podlegają dodatkowej ochronie na mocy europejskiego prawa w zakresie ochrony danych. Firma GALLO ogranicza w jak największym stopniu liczbę sytuacji, w których zbiera ona i przetwarza te specjalne kategorie danych.

Firma GALLO zbiera i przetwarza te dane osobowe wyłącznie w sytuacji, gdy klient wyraził na to wyraźną zgodę.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe klienta?

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie usług i produktów oferowanych przez firmę GALLO w jej witrynie internetowej oraz sieci handlowej. W szczególności firma GALLO zbiera i przetwarza dane osobowe klienta, aby:

 • Przetwarzać zapytania klienta oraz na nie odpowiadać lub kontaktować się z klientem, aby odpowiadać na jego pytania i/lub wnioski;
 • Przekazywać klientowi informacje lub wysyłać mu inne komunikaty;
 • Spełniać nasze codzienne potrzeby w zakresie prowadzenia działalności dotyczące udziału klienta w naszych konkursach, loteriach, działań promocyjnych lub wniosków;
 • Potwierdzić tożsamość osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób;
 • Wykorzystać je na potrzeby wewnętrznych szkoleń i kontroli jakości;
 • Poznać zainteresowania, pragnienia i zmienne potrzeby konsumentów oraz dokonać ich oceny, co pozwoli ulepszyć naszą witrynę internetową, nasze bieżące produkty i usługi i/lub opracować nowe produkty i usługi;

oraz

 • Zapewnić klientowi spersonalizowane produkty, informacje, ukierunkowane materiały reklamowe oraz rekomendacje dotyczące produktów.

Niemniej jednak, mogą mieć miejsce sytuacje, gdy podstawą prawną do zbierania i przetwarzania danych osobowych klienta jest uzasadniony interes firmy GALLO — na przykład pomoc w realizacji postanowień umowy lub optymalizacja usługi, ale interes ten nie ma funkcji nadrzędnej wobec praw klienta jako osoby. Ta podstawa prawna będzie wykorzystywana wyłącznie, jeśli nie ma metody przetwarzania danych osobowych powodującej mniejszą ingerencję. Możemy zapewnić klienta, że jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes, zachowamy dokumentację takiego przetwarzania i klient ma prawo poprosić o takie informacje.

Przetwarzamy dane osobowe, aby realizować postanowienia umowy, której klient jest lub będzie stroną. Musimy na przykład przetwarzać dane osobowe klienta, aby umożliwić klientowi wzięcie udziału w jednym z naszych konkursów lub wysłać mu próbki produktów, o które poprosił.

Dane osobowe przetwarzamy również wtedy, gdy mamy prawny obowiązek (np. obowiązek podatkowy lub związany z ubezpieczeniem społecznym) wykonania takiego przetwarzania. Na przykład z powodu nakazu sądowego lub wezwania sądowego może wystąpić konieczność przetwarzania danych osobowych w określonym celu, możemy też być zmuszeni do przetwarzania danych osobowych, aby zgłosić podejrzane transakcje zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi zwalczania prania brudnych pieniędzy.

4. Komu zostaną udostępnione dane osobowe klienta?

Będąc częścią Unilever Group, firma GALLO udostępnia dane osobowe wewnątrz firmy oraz stronom trzecim w następujących sytuacjach:

 • Usługodawcy będący stronami trzecimi. Aby spełniać prośby klienta, odpowiadać na jego zapytania, dostarczać mu próbki produktów, umożliwić wzięcie udziału w loteriach lub udostępnić mu wiele innych funkcji, usług i materiałów przez nasze witryny internetowe, udostępniamy dane osobowe klienta usługodawcom będącym stronami trzecimi, którzy wykonują dane funkcje imieniu firmy GALLO, np. firmom, które hostują lub obsługują witryny internetowe firmy GALLO, przetwarzają płatności, analizują dane, zapewniają obsługę klienta, dostarczają usługi pocztowe i kurierskie oraz sponsorom lub innym stronom trzecim biorącym udział w naszych promocjach lub zarządzającym nimi. Strony te mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do wykonania tych funkcji, ale nie wolno im ich używać do innych celów. Ponadto muszą one przetwarzać te dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.
 • Inne strony trzecie. Dane osobowe klienta będą również używane przez firmę GALLO lub udostępniane naszym sponsorom, reklamodawcom, sieciom reklamowym, serwerom reklamowym, sieciom serwisów społecznościowych oraz firmom analitycznym bądź innym stronom trzecim w związku z ofertami w zakresie marketingu, promocji, wzbogacania danych oraz ofertami innego typu oraz w związku z przekazywaniem informacji o produkcie.
 • Przeniesienie własności przedsiębiorstwa. Dane osobowe klienta będą używane przez firmę GALLO lub udostępniane Unilever Group z przyczyn wewnętrznych, przede wszystkim w celach biznesowych i operacyjnych. W miarę rozwijania naszej działalności możemy sprzedawać lub nabywać zasoby, spółki zależne lub jednostki organizacyjne. W przypadku takich transakcji dane osobowe są zwykle jednym z przenoszonych zasobów biznesowych, ale nadal podlegają zobowiązaniom z wcześniejszych Polityk prywatności (oczywiście, o ile klient nie zastrzeże inaczej). Jeśli inny podmiot nabędzie nas, nasze firmy lub zasadniczo wszystkie nasze zasoby bądź ich część albo zasoby powiązane z witrynami internetowymi spółki Unilever, dane osobowe zostaną takiemu podmiotowi ujawnione w ramach procesu zapewniającego należytą staranność i zostaną przeniesione do takiego podmiotu jako jeden z przenoszonych zasobów. Ponadto jeśli dojdzie do postępowania upadłościowego lub reorganizacji z naszej strony bądź wobec nas, wszystkie takie dane osobowe zostaną uznane za nasz zasób i w takim przypadku może dojść do ich sprzedaży bądź przeniesienia na rzecz stron trzecich.
 • Ujawnianie w oparciu o przepisy prawa. Możemy przenosić i ujawniać dane osobowe klienta stronom trzecim:
 • Aby wywiązać się z obowiązku prawnego;
 • Jeśli firma GALLO uważa w dobrej wierze, że wymaga tego obowiązujące prawo;
 • Na prośbę organów rządowych prowadzących dochodzenie;
 • Aby zweryfikować lub wyegzekwować postanowienia naszych „Warunków użytkowania” bądź innych obowiązujących zasad;
 • Aby wykryć oszustwo lub wszelkie luki bezpieczeństwa, lub techniczne bądź im zapobiegać;
 • Aby zareagować na sytuację awaryjną; bądź też
 • Aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo stron trzecich oraz odwiedzających witryny internetowe firmy GALLO.
5. Przenoszenie danych między krajami

Firma GALLO udostępnia dane osobowe wewnętrznie lub stronom trzecim w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Firma GALLO będzie wysyłać dane osobowe zebrane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do innych krajów wyłącznie w następujących sytuacjach:

 • Aby zastosować się do instrukcji klienta;
 • Aby wywiązać się z obowiązku prawnego; lub
 • Aby współpracować z naszymi agentami i doradcami, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność i dostarczać usługi.

Jeśli firma GALLO będzie przenosić dane osobowe poza teren EOG, zadbamy o to, by były one chronione w takim samym stopniu, w jakim byłyby one chronione w przypadku ich użycia w EOG. Użyjemy jednego z następujących środków bezpieczeństwa:

 • Przeniesienie do kraju poza EOG, którego przepisy dotyczące prywatności zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, jak ma to miejsce w kraju EOG;
 • Zawarcie umowy ze stroną trzecią innego kraju, zgodnie z którą strona ta będzie musiała chronić dane osobowe w takim samym stopniu jak ma to miejsce w EOG; lub
 • Przeniesienie danych osobowych do organizacji, które są objęte określonymi umowami w zakresie przenoszenia danych między Unią Europejską i krajami spoza niej (np. Tarczą prywatności, która zawiera ramy określające normy zachowania prywatności w przypadku danych wysyłanych między USA i krajami Unii Europejskiej).
6. Jak chronimy dane osobowe klienta?

Firma GALLO dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klienta przed ingerowaniem w nie, ich utratą, nieuprawnionym dostępem do nich, ujawnieniem bądź nieuprawnioną ich modyfikacją.

Środki firmy GALLO w tym zakresie obejmują wdrożenie odpowiednich środków kontroli dostępu, inwestycje w najnowsze funkcje bezpieczeństwa informacji, aby chronić wykorzystywane przez nas środowisko informatyczne oraz zapewnienie, gdy tylko jest to możliwe, szyfrowania, pseudonimizacji oraz anonimizacji danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych klienta jest przyznawany wyłącznie naszym pracownikom oraz agentom jedynie w uzasadnionych przypadkach i podlega rygorystycznym zobowiązaniom umowy w zakresie poufności w przypadku przetwarzania przez strony trzecie.

7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Firma GALLO będzie przechowywać dane osobowe klienta tak długo, jak będzie to konieczne do celu, w którym są one przetwarzane. Na przykład, jeśli klient wniesie skargę, jego dane będą przechowywane przez okres 10 lat, by zapewnić możliwie jak najwyższy stopień personalizacji, na wypadek gdyby miały miejsce inne kontakty z firmą

GALLO, w przypadku których te informacje byłyby istotne (np. gdyby została złożona kolejna skarga).

Dane mogą być również zachowywane po to, byśmy mogli dalej poprawiać jakość naszych usług oraz zadbać o to, by klient wykorzystał wszelkie punkty lojalnościowe, które mu się należą.

Firma GALLO zachowa zbierane przez siebie możliwe do zidentyfikowania dane bezpośrednio w celu określenia klientów docelowych przez możliwie najkrótszy okres czasu, po którym podejmiemy działania w celu ich trwałego usunięcia.

Firma GALLO będzie aktywnie weryfikować przechowywane dane osobowe oraz w bezpieczny sposób je usuwać lub w niektórych przypadkach dokonywać ich anonimizacji, jeżeli nie ma już potrzeby ich zachowywania z punktu widzenia prawnego, biznesowego lub konsumenckiego.

8. Czym są prawa klienta?

Jako podmiot danych klient ma różne prawa w zakresie sposobu przetwarzania danych i może z tych praw korzystać.

Są to:

 • Prawo do sprzeciwu. Podmiot danych ma prawo, w oparciu o swoją określoną sytuację, w dowolnej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w tym profilowania zgodnie z warunkami RODO. Mianowicie, gdy dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby na potrzeby takich działań marketingowych (np. w przypadku otrzymywania od nas wiadomości e-mail lub informacji o potencjalnych możliwościach);
 • Prawo do poinformowania. Klient ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych oraz łatwych do zrozumienia informacji na temat tego, jak korzystamy z danych osobowych oraz praw klienta. Dlatego przekazujemy klientowi informacje w niniejszej Polityce.
 • Prawo do dostępu i sprostowania. Klient ma prawo w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, skorygować je lub zaktualizować. Wiemy, jak jest to ważne, więc jeśli klient będzie chciał skorzystać ze swoich praw, powinien skontaktować się nami.
 • Prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe przekazane nam przez klienta są przenoszalne. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach można je przenieść, skopiować lub przesłać drogą elektroniczną.
 • Prawo do zapomnienia. W niektórych sytuacjach klient ma prawo do poproszenia nas o usunięcie jego danych. Jeśli klient chce, byśmy usunęli przechowywane przez nas jego dane osobowe, powinien nas o tym poinformować, a my podejmiemy uzasadnione kroki, aby zareagować na taką prośbę zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli zebrane przez nas dane osobowe nie są już potrzebne do żadnych celów i prawo nie wymaga ich zachowania, dołożymy wszelkich starań, aby je usunąć, zniszczyć lub trwale usunąć ich identyfikację.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania. W niektórych sytuacjach klient ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo złożenia skargi do organu nadzoru. Klient ma prawo złożenia skargi na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych bezpośrednio do dowolnego lokalnego organu nadzoru.
 • Prawo do wycofania zgody. Jeżeli klient wyraził zgodę na dowolne działanie wobec danych osobowych klienta (podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta), klient ma prawo w dowolnej chwili wycofać taką zgodę (chociaż jeżeli tak postąpi, nie oznacza to, że dowolne działanie jakie podjęliśmy wobec danych osobowych klienta za jego zgodą do tego momentu jest bezprawne). Klient może w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z nami przy użyciu informacji podanych poniżej.
 • Prawo związane z decyzjami podejmowanymi w sposób automatyczny. Klient ma prawo nie być narażony na decyzję podjętą wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania, która stwarza dla klienta prawne lub inne istotne skutki. W szczególności klient ma prawo do uzyskania ludzkiej ingerencji, wyrażenia swojego punktu widzenia, uzyskania wyjaśnień dotyczących decyzji podjętej po ocenie oraz zakwestionowania takiej decyzji.

Dalsze informacje lub porady dotyczące praw klienta można uzyskać w organie nadzoru znajdującym się w Portugalii o nazwie Comissão Nacional de Proteção de Dados i następujących danych kontaktowych: Rua de São Bento, n.o 148 – 3.o, 1200-821 Lisboa | Nr tel.: +351 213928400 | Faks: +351 213976832 | adres e-mail: [email protected].

9. Jak skontaktować się z firmą GALLO?

Jeśli klient ma jakieś pytania lub zastrzeżenia dotyczące Polityki prywatności firmy GALLO lub przetwarzania przez nią danych lub jeśli chciałby złożyć skargę na temat możliwego naruszenia lokalnych przepisów dotyczących prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Po otrzymaniu pytań dotyczących prywatności lub prośby o dostęp specjalny zespół firmy GALLO porządkuje osoby podejmujące kontakt według tego, jak pilna jest dana sprawa oraz dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzieć na pytania klientów. Wszystkie osoby podejmujące kontakt otrzymują odpowiedź. Jeżeli otrzymana odpowiedź klienta nie zadowala, może on przekazać swoją skargę właściwego organowi nadzoru w swoim kraju.

10. Jak zachowujemy aktualność niniejszej polityki?

Gdy będzie to konieczne, firma GALLO zaktualizuje niniejszą Politykę prywatności, uwzględniając opinie klientów oraz zmiany w naszych produktach i usługach. Gdy opublikujemy zmiany w niniejszym oświadczeniu, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” znajdującą się na górze niniejszej Polityki. Jeśli zmiany będą bardziej istotne, firma GALLO poinformuje o nich w bardziej widoczny sposób (m.in., w przypadku niektórych usług zostanie wysłana wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianach w Polityce prywatności). Firma GALLO zachowa również wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, co umożliwi ich przeglądanie.

Firma GALLO nie ograniczy praw klienta wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez jego zgody.

11. Dodatkowe warunki lub zasady dotyczące prywatności

Oprócz niniejszej Polityki prywatności mogą występować określone kampanie lub promocje, które będą podlegać dodatkowym warunkom lub zasadom dotyczącym prywatności. Firma GALLO zachęca klienta do przeczytania tych dodatkowych warunków lub zasad przed wzięciem udziału w dowolnej kampanii lub promocji tego typu, ponieważ klient w przypadku dołączenia do nich będzie musiał ich przestrzegać. Dodatkowe warunki lub zasady dotyczące prywatności zostaną udostępnione klientowi w taki sposób, aby były dobrze widoczne.